Toplu Ürünü Güncelleme (Toplu İşlemler)

Nerede Bulunur

E-Ticaret Yönetimi/Ürün Yönetimi/Toplu Ürün Güncelleme (Toplu İşlemler)

Açıklama

Ürün kartında yapılan bir çok işlemin toplu ürün kartları filtre edilerek yapılabildiği güncelleme alanıdır. Filtreleme alanından toplu güncellme yapılacak ürünler filtre edilerek listelenir. Sol taraftaki panelden ise yapılacak toplu işlem seçilerek güncelleme yapılır.

Ekran Görüntüsü

Toplu Ürün Güncelleme Sayfası

Toplu Ürünü Güncelleme (Toplu İşlemler)

Alan Başlığı Alan Değeri Alan Açıklaması
Stok Kodu Data Stok Kod ad alanıdır
Ürün Adı Data Ürün Adı alanıdır.
Marka Data Ürüne ait marka ad alanıdır.
Envanter Nümerik Ürüne ait envanter bilgi alanıdır.
Birim Data Ürüne Birim bilgi alanıdır. Üzerinde bulunduğu ürünün birim detayına açar.
Resim Button Üzerinde bulunduğu ürünün resmini değiştirir.

Güncelleme alan ve çalışması

Alan Başlığı Alan Açıklaması
Fiyat Güncelle Sağda listelenmiş ürünler için, kaynak fiyat değerini hedef fiyat değerine işlem tipi ve yöntem seçimini dikkate alarak değer alanında yazılan kadar değiştirir. Dikkat edilmesi gereken nokta bu işlem değer değiştirir. Para birimini değiştirmez İşlem alanındaki “sabir değer” seçilirse değer alanına yazılan tutarın aynısı tüm ürünlere uygulanır.
Toplu Ürün İskonto Güncelle Sağda listelenmiş ürünler için, seçili fiyat iskonto oranlarını ,değer alanındaki orana eşitler.
Finansal Kampanya Düzenle Listelenmiş ürünler için, Finansal kampanya listesinden seçilen kampanyayı uygular.
Özel Kod Güncelle Özel kod alanından seçilen kod için değer alanına girilen bilgiyi listedeki tüm ürünlere uygular.
Ürün Durum Güncelle Ürüne bağlı etiketlerin listelenmiş ürünler için topluca akti/pasif yapılmasını sağlar.
Boyut Güncelle Seçilmiş tüm ürünlerin desilerini girilen değer ile değiştirir
Envanter Güncelle Seçilmiş tüm ürünlerin envanterini girilen değer ile değiştirir
Stokta Yoksa sat Durumu Seçilmiş tüm ürünlerin “stokta yokssa sat” özelliğini Aktif/Pasif eder
Durum Güncelle Seçilmiş tüm ürünlerin “durumunu”  Aktif/Pasif eder
Max Satış Güncelle Seçilmiş tüm ürünlerin “max satış miktarını” girilen değer ile değiştirir.
Ekstra Tab Aç Seçilmiş tüm ürünlerin “ekstra tab”  seçeneğine girilen metin adında tab açar
Kategori Güncelle Seçilmiş tüm ürünlerin kategorilerini seçilen kategori ile günceller.
Kategori Boşalt Seçilmiş tüm ürünlerin kategorilerini boşaltır. Kategorisi olmayan ürünler alanına atar
Kargo Durumu Güncelle Seçilmiş tüm ürünlerin “kargo hesaplama” seçeneğini değiştirir.
Varyant Güncelle Seçilmiş tüm ürünlere yeni varyant değeri aktarır.Yada siler
Toplu Sarf Malzeme Ekle Seçilmiş tüm ürünlere yeni sarf malzeme ekler
Toplu Alternatif Malzeme Ekle Seçilmiş tüm ürünlere yeni alternatif malzeme ekler
Toplu Uyumsuz ürün Ekle Seçilmiş tüm ürünlere uyumsuz  ürün ekler
Toplu Marka Atama Seçilmiş tüm ürünleri seçili  marka ile ilşkilendirir.
Toplu Ürün Silme Seçilmiş tüm ürünlere siler

Bu makale yardımcı oldu mu?

İlişkili Makaleler

Bir Yorum Yazın